DOWNLOADS & LINKS

Applications for our services:

Certification application for eIDAS Regulation of trust service:

Certification application for Qualified electronic signature creating device:

Certification application for Signature Creator for Electronic Signature Products and Systems:

Certification application for Secured Information Technology (IT) Products and Systems:

Certification application for Digital Archiving Software and Applications:

Certification apllication for Casino IT Security Systems:

Certification application for Systems used for Generating Electronic Copies of Paper-Based documents

Certification application for Document Management Software:

Certification application for radio equipment (RED):

Certification Schemes

Certification for trust services according to the REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014:

Certification for Secured Information Technology (IT) products and systems:

Certification for Public Service organizations Document Managment Software:

Certification for „13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás  itelességéről szerinti távközlési szolgáltatások”:

Certification for radio equipment according to RED directive:

Certification for IT security of online casinos and casinos:

Certification for REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC: